Friday, February 17, 2012

பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போம் !

பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போம் !

மானம்
குலம்
கல்வி
வண்மை
அறிவுடைமை
தானம்
தவம்
உயர்ச்சி
தாளாண்மை
காமம்


மானம் குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை
தானம் தவம் உயர்ச்சி தாளாண்மை தேனின்
கசிவந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும்
பசி வந்திடப் பறந்து போம் (நல்வழி பாடல் 26)


நன்றி:வாஞ்சி  ponniyinselvan@yahoogroups.com லிருந்து.. 

விருப்பம் :)